FOLPACK s.r.o.

výroba LDPE, HDPE, MDPE a LLDPE hadíc, polohadíc a plochých fólií

Profil spoločnosti

informácie o spoločnosti

Firma FOLPACK s.r.o. bola síce založená iba v roku 2016, no okamžite na seba firma naviazala tým manažérov z oblasti výskumu, výroby, obchodu, marketingu a riadenia z oblasti obalových materiálov. Hlavným zámerom projektu firmy FOLPACK s.r.o., je výroba primárnych LDPE, HDPE, MDPE a LLDPE hadíc, polohadíc a plochých fólií od šírky 80 mm až do šírky 1.600 mm a hrúbkach od 0,018 mm (u HDPE už 0,008 mm) až do hrúbky 0,16 mm, vyhodnoteným ako nedostatkový sortiment v segmente, ktorý je základovým materiálom pre následnú výrobu konfektáže. Prvotnými cieľovými zákazníkmi sú výrobcovia LDPE a HDPE obalových vriec a vreciek, čiže konvertori. Sami vyrábame rolované vrecia podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Cieľom je vytvorenie prevádzky na zhodnocovanie odpadov z plastov LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, PP, EVA, EVOH, PA, PE, PS a ABS s ročnou kapacitou 8 000 - 10 000 t/rok činnosťou R 3 – recyklácia alebo spätné získanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá. Proces zhodnotenia bude špecifický tým, že to bude uzavretá činnosť od zberu odpadu až po hotový spoločensky požadovaný výrobok.
Účelom tohto projektu je systémovo riešiť zber a predovšetkým materiálové zhodnotenie odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov s dôrazom na opätovné využitie hlavných komponentov – papiera a hliníka na produkciu spoločensky prospešných výrobkov.

Produkty

spoločnosti Folpack s.r.o.

Polyetylénové fólie - fólie z HDPE, fólie z LDPE, fólie z LDPE teplom zmraštiteľné, fólie z regranulátu a výrobky z nich.

Legislatíva

Vyhlásenia

Kontakty

MANAŽMENT

Konateľ:
Ing. Roman Jankaj
+421 907 919 465
jankaj@folpack.sk

Obchodný riaditeľ:
Ing. Jaroslav Kontul
+421 905 232 550
kontul@folpack.sk

Výrobný riaditeľ:
Klement Božik 
+421 905 733 312 
bozik@folpack.sk

Kontaktujte nás

  FOLPACK s.r.o.
  IČO : 50 274 406
  DIČ : 2120270790
  IČ DPH : SK2120270790
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
  V oddieli Sro, vložka číslo : 32873/P
  Zastúpená : Ing. Roman Jankaj, konateľ

 • +421 907 873 995
 • info@folpack.sk
 • Partizanska 933, 067 81 Belá nad Cirochou
* Zadajte Vaše meno.

* Napíšte správu.